Ποιοι Ειμαστε

Η GreenΟrange Ενεργειακή

Η GreenOrange Ενεργειακή είναι μια νέα και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία. Δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς που απαρτίζουν το φάσμα των τεχνικών έργων (οικοδομοτεχνικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα, φωτοβολταϊκά και ενεργειακά συστήματα, κ.α.) προσφέροντας πάσης φύσεως υπηρεσίες μηχανικών.

Διαθέτει ένα αυξανόμενο δίκτυο συνεργατών και είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις που αφορούν στην μελέτη και την κατασκευή έργων, αλλά και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη ή οργάνωση και διαχείριση τεχνικών έργων ή/και επενδύσεων προς όφελος εργοδοτών της.

Με πολύτιμο εργαλείο τις νέες τεχνολογίες και κύρια επιδίωξη το αίσθημα ικανοποίησης των πελατών της, η GreenOrange Ενεργειακή οραματίζεται την πραγματοποίηση πρωτοποριακών έργων, φιλικών προς το περιβάλλον και προσαρμοσμένων στις ξεχωριστές ανάγκες και επιθυμίες του κάθε πελάτη της, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Τι Κάνουμε

Στη GreenOrange Ενεργειακή ασχολούμαστε με:

  • Την Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων για Χορήγηση Ενεργειακών Πιστοποιητικών.
  • Την Έκδοση νέας υπεύθυνης δήλωσης (ηλεκτρολόγου) εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε).
  • Την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.
  • Την υπαγωγή Ιδιοκτησιών στο Εξ οικονομώ κατ Οίκον ΙΙ.
  • Την Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών έργων: συστήματα και εγκαταστάσεις κλιματισμού, εξαερισμού, θέρμανσης, ηλεκτρολογικών, φυσικού αερίου και υδραυλικών, κατασκευή υποσταθμών μέσης και υψηλής τάσης και κατασκευή δικτύων υγρών και αερίων καυσίμων.
  • Κοινά οικοδομικά έργα.